WoordBeeldTrainer

Coach WoordBeeldTrainerEr wordt algemeen aangenomen dat de auditief-analytische spellingsmethode zoals die in vrijwel elke taalmethode op de basisschool is terug te vinden, de enige manier is om kinderen te leren spellen. Juist het tegendeel blijkt in de praktijk waar. Heel veel kinderen kunnen niet overweg met deze manier van werken, met al zijn regeltjes en uitzonderingen.

WoordBeeldTrainer is er om kinderen met spellingsproblemen te helpen. De methode werkt waar de standaard aanpak faalt. Niet goed leren spellen zit veel minder vaak “in het kind” dan gedacht wordt!

Woordbeeldtrainer pakt het heel anders aan en is gebaseerd op een aantal wetenschappelijke inzichten:

Ÿ
Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie.

Dat geldt voor wat wij zien en horen.

 
Ÿ
We zijn in staat een mentaal beeld te vormen van klankbeeld en woordbeeld.
Die beelden kunnen wij ons los van elkaar, maar ook gecombineerd mentaal voorstellen.
 
 
Ÿ
Deze mentale beelden kunnen wij opslaan in het geheugen.
 
 
Ÿ
Kinderen ontwikkelen zich vanaf denken in beelden naar taligheid.
Soms heeft een van deze twee sterk de overhand en is er sprake van een disharmonisch model.
 
 
Ÿ
De verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie kan sterk
uiteenlopen en kan per kind sterk verschillen. Dit is onderzocht bij een
grote groep dyslectische kinderen.
 
 
Ÿ
Kinderen hebben een voorkeur om of auditief, of visueel of motorisch te leren.
 
 
 
In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten gecombineerd tot een unieke spellingmethode.
 
Een hele andere manier om de spelling van woorden onder de knie te krijgen. Zonder spellingsregels, zonder ezelsbruggetjes, zonder uitzondering. Passend bij de manier waarop uw kind leert!
 
 
Werkwijze
vinkjeEerst wordt het instapniveau bepaald door het afnemen van het PI-dictee
 
vinkjeDaarna wordt de visuele en auditieve verwerkingssnelheid bepaald dmv het PC programma ‘Time-ordertest
 
                                                                                                                                                                                                                                                 ‘vinkjeVervolgens wordt het alfabet ingeoefend, volgens een speciale visualisatie- en ordeningstechniek en kan er daarna thuis begonnen worden met oefenen.
 
Dat gebeurt via de leerlingversie van WoordBeeldTrainer.
 

vinkjeElke woordsessie wordt gevolgd door een controledictee.

vinkjeNaar aanleiding van dit dictee: woorden die niet goed in het geheugen blijken te zijn opgeslagen worden nogmaals apart ingeoefend en gecontroleerd.

vinkjeDaarna wordt een geheugenactiveringstechniek toegepast om woord- en klankbeeld blijvend te verankeren.

vinkjeNa 2 tot 3 maanden wordt het PI-dictee afgenomen De score wordt vergeleken met die van het instapniveau om zo de vorderingen duidelijk te maken.

 
WoordBeeldTrainer heeft alle  functionaliteiten voor kinderen met ernstige spelllingsproblemen en -achterstanden, zoals geïntegreerd PI-dictee, clusterdictee, time-ordertesten, woordbestanden op basis van de spellingcategorieën en training naar analogie.
 
Daarnaast biedt WoordBeeldTrainer de mogelijkheid om met de woordpakketten van elke taalmethode die op de basisscholen in Nederland gebruikt worden aan de slag te gaan.