Werkwijze & tarieven

SKJ KwaliteitsregisterJeugdIk ben een bij het SJK Kwaliteitsregister geregistreerd jeugdprofessional. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De professionele standaard bestaat uit de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast onderwerpt ik mij als geregistreerd professional aan tuchtrecht.

Ik lever maatwerk, stem per klant af op de persoonlijke wensen. Daarom staan niet alle tarieven op de website. De tarieven zijn inclusief 21% BTW. De methode Ik leer anders is btw vrijgesteld.

Aanmelding
Ik adviseer niet via e-mail omdat persoonlijk contact nodig is om een advies op maat te kunnen geven. Ik werk alleen op afspraak, zodat ik afdoende tijd voor u kan reserveren. Een eerste aanmelding graag per e-mail. Zo kan ik u efficiënter te woord staan. Ik reageer zo snel mogelijk op uw e-mail.

Tarieven
Eerste 15 minuten (kennismaking) –  Gratis
Daaropvolgend per half uur             –  € 40,00

U ontvangt een factuur na het gesprek. Betaling binnen 8 dagen. Bovenstaande kosten vervallen indien er een hulp- of coachingstraject gestart wordt.

Hulpverlening via een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de Jeugdwet (zorg, hulp of ondersteuning voor iemand jonger dan 18 jaar) behoort tot de mogelijkheden.  PGB vanuit de Jeugdwet kan aangevraagd worden bij uw gemeente. De gemeente bekijkt of u een Jeugdwet-budget krijgt. Lees hier meer over PGB.

Traject
We kunnen na een eerste gesprek een eventuele vervolgafspraak maken voor een verder hulp- of adviesgesprek (railsgesprek©) of een hulp- of advies traject afspreken. Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de werkwijze en tarieven.

Ik werk vanuit Huizen en kom graag bij u thuis of op school. Maximale reistijd ± 30 minuten. Langere reistijd in overleg. Contact via Skype behoort ook tot de mogelijkheden.

***

Kindercoaching 
– RT testen
– Ik leer anders
– Taal in blokjes
– Woordbeeldtrainer
– FON Visuele screening

Lees hier meer over de vormen van coaching. Lees hier meer over de FON Visuele screening. Het intakegesprek hiervoor is gratis.

***

Begeleiding en advies
Kortdurige begeleiding
– Railsgesprek (alleen op afspraak)
Langdurige begeleiding
– Trajectbegeleiding
– Begeleiding en advies vanuit het samenwerkingsverband Buiten de lijntjes
Overig
– Doorverwijzing met overdracht

Railsgesprek©
Kortdurende ondersteunende begeleiding in de vorm van individuele telefoon/Skype gesprekken of gesprekken bij u thuis of op school: heb je als ouder of volwassene wel helder zicht op de problematiek en stand van zaken, hoe ga je om met tegenliggers en obstakels op de weg, wat te doen bij onverwachte afslagen en welke keuzes moet je maken bij splitsingen. Afspraak per half of heel uur. Indien nodig maken we nog een afspraak. Doel: je weer op de rails helpen zodat je geïnformeerd en bewust keuzes kunt maken. Vaak is maximaal een uur afdoende. Kiest u vanuit het railsgesprek voor verdere begeleiding of coaching dan zijn er aan het railsgesprek geen kosten verbonden. Tarief: € 40 Euro per half uur. Aanmelding hiervoor per e-mailAlleen op afspraak.

Trajectbegeleiding en Buiten de lijntjes
Langdurige begeleiding
Lees hier meer over Trajectbegeleiding en Buiten de lijntjes. Het intakegesprek hiervoor is gratis. Aanmelding graag per e-mail.

Doorverwijzing met overdracht
Ik werk in principe landelijk voor begeleiding en advies. Na aanleiding van ons telefonisch gesprek maak ik een inventarisatie op van de problematiek en van wat er gedaan moet worden. Indien nodig of indien u ver buiten mijn regio woont kan ik een overdracht maken en u doorverwijzen naar een andere onderzoeks-, onderwijs- of zorgspecialist (bij u in de buurt). Soms is het ook slim om u door te verwijzen naar iemand die meer gespecialiseerd is in de problematiek rond u kind of voor een test.

Door de overdracht is deze collega-specialist goed geïnformeerd over uw situatie en wat er nodig is voor uw kind. De specialist kan hierdoor vaak sneller en gerichter voor u aan de slag. Tarief: € 25

***

Presentaties, lezingen en gastcollege’s voor ouders, scholen, opleidings-, opvang- en zorgorganisaties

Alle presentaties, lezingen en gastcolleges worden in overleg met de opdrachtgever gemaakt. Maatwerk dus. Lees hier meer.

***

Annulering afspraken
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd. Bij niet tijdig afmelden, worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

***

De Algemene voorwaarden voor dienstverlening vindt u hier.

Het document Privacyverklaring (AVG) vindt u hier.

***

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (artikel 5.2.6 van de Wmo 2015)
I-CARUS onderschrijft de wettelijke meldcode waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe professionals in hun werk omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

***

Contactgegevens vindt u hier.