Begeleiding en advies

Bij (vermoeden van) hoogbegaafdheid, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of leerproblemen oa: dyslexie en/of beelddenken.

TRAJECTBEGELEIDING

I-CARUS

Als je met vraagtekens zit die je kind betreffen is het soms handig als je iemand hebt die een luisterend oor heeft, met je meekijkt, met je meedenkt. Die je ook advies geeft over de stappen welke ondernomen kunnen of moeten worden om je kind goed te (laten) begeleiden.

I-CARUS doet dit op het gebied van (een mogelijke) ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid. Ook voor gedrags- en leerproblemen zoals ADHD, autisme, dyslexie, beelddenken en voor voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Er wordt samen met de ouders geprobeerd een goed beeld te vormen van het probleem, zodat er naar mogelijke oplossingen kan worden toegewerkt.

*  inventarisatie van de problemen
*  een plan van aanpak
*  het eventueel initiëren onderzoek of doorverwijzing
*  het leggen van de juiste contacten
*  begeleiding tijdens een eventuele onderzoeksperiode
*  hulp bij het interpreteren van eventuele
onderzoeksuitkomsten
*  begeleiding bij de onderwijskeuze
*  hulp bij het invullen van formulieren – voor onderzoek, PGB
etc.

Bij twijfels over de juistheid van een eerder gestelde diagnose kan er ook geadviseerd worden.

Het is ook mogelijk om als school om hulp te vragen voor een kind. Dit met toestemming van de ouders.

RAILSGESPREKKEN

RailsgesprekkenKortdurende ondersteunende begeleiding in de vorm van individuele gesprekken.
Heb je als ouder of volwassene wel helder zicht op de problematiek en stand van zaken, hoe ga je om met tegenliggers en obstakels op de weg, wat te doen bij onverwachte afslagen en welke keuzes moet je maken bij splitsingen. Afspraak per half of heel uur. Indien nodig maken we nog een afspraak. Doel: je weer op de rails helpen zodat je geïnformeerd en bewust keuzes kunt maken.

Alleen op afspraak. Tarief 40,- per half uur.

© I-CARUS

BUITEN DE LIJNTJES

All rainbow color pencils
Soms kan een bredere blik, vanuit meerdere disciplines, de signalering en ondersteuning versterken. Indien gewenst kan een ouder of school met toestemming van de ouder gebruik maken van het aanbod van Buiten de lijntjes.

Buiten de lijntjes: een samenwerkingsverband ter brede ondersteuning van kind en ouders, op het gebied van onderwijs, gezondheid en zorg.

U kunt bij ons terecht voor coaching en begeleiding bij leerproblemen, gedragsproblemen en begaafdheid, kinderfysiotherapie, kinderhaptotherapie en orthopedagogiek.

Ons motto: samen zien en kunnen we meer.

Meer informatie over Buiten de lijntjes leest u hier.

Aanmelding hiervoor of een verzoek om informatie kan ook via I-CARUS.