Agenda

AGENDA

   • SILezing Prikkels, prikkels en nog meer prikkels.
    Datum: 23 mei 2018 19.30 – 21.30 uur. Aanmelden verplicht.
    Wijkcentrum Het Klokhuis Weberstraat 2 3816VC Amersfoort.
    Prikkels horen bij ons leven. Kunnen ons ook echter knap in de weg zitten. 
    In mijn praktijk merk ik dat er nog erg weinig bekend is over dit thema en dat oorzaken voor problemen ten aanzien van gedrag, leren en bewegen daarom niet verklaard worden vanuit prikkelverwerking oftewel sensorische integratie – terwijl de basis van problemen daar vaak wel ligt.
    Sensorische integratie gaat over hoe je informatie (prikkels) die via je zintuigen binnenkomt ontvangt en verwerkt. Je prikkelverwerking kan verstoort zijn: door eigen ervaringen, vanuit je omgevingen (bijvoorbeeld thuis en op school), je levensstijl, de maatschappij en vanuit een handicap. Ook bij hoogbegaafdheid komt een andere manier van met prikkels omgaan vaak voor, als onderdeel van de begaafdheid. 
    Zintuigen werken soms niet goed samen of er komen meer prikkels binnen dan je zintuigen eigenlijk kunnen verwerken. Wagenziekte en hoogtevrees zijn de meest bekende voorbeelden.
    Ben je té gevoelig voor prikkels en reageer je op prikkels die totaal niet belangrijk zijn, bemerk je dingen die anderen niet zien, horen of voelen. Reageer je vaak te heftig. Of ben je juist ondergevoelig en merk je te weinig van prikkels die belangrijk zijn, schrik je al van een lichte aanraking. Kun je niet goed opletten in de klas. Of moeten de etiketten altijd uit je kleren geknipt worden. Het kan ook zijn dat je altijd en onvermoeibaar op zoek bent naar prikkels, waarmee je jezelf overvoert. Laat je daarom steeds druk en chaotisch gedrag zien. 
    Alle drie deze vormen kunnen zorgen voor onbegrepen of verkeerd uitgelegd gedrag, waardoor er onterechte diagnoses gesteld kunnen worden – zoals ADHD, ADD, autisme, HSP (hooggevoelig) etc. De kenmerken hiervan kunnen echter terug te leiden zijn tot problemen op het gebied van sensorische integratie.
    De effecten van een verstoorde prikkelverwerking zijn soms licht storend, kunnen echter ook zo verstorend zijn voor het functioneren zijn dat dit tot de diagnose sensorische integratie stoornis leidt.
    Ik prikkel je tijdens deze lezing graag om voortaan anders te denken over prikkels.

    Deze cursus wordt u aangeboden door Gastouderbureau Roodkapje. Gastouderbureau Roodkapje organiseert workshops en thema-avonden die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Voor vraagouders, gastouders, maar ook als u geen klant bent bij Roodkapje, maar wel interesse heeft om aanwezig te zijn bij een workshops bent u van harte welkom!

    Bij grote belangstelling worden er meerdere avonden georganiseerd. Inschrijving via Gastouderbureau Roodkapje.

     

    LET OP De avond van 23 mei is volgeboekt. Mail naar info@gastouderbureauroodkapje.nl als je belangstelling hebt, dan kijken we naar een mogelijkheid van een tweede avond.

  • Lezing op het Thuiszitterscongres  – 28 juni 2018
  •          De inschrijving voor deze lezing is geopend.
  •        
  • Op donderdag 28 juni organiseert Logacom in samenwerking met SWP uitgeverij een Thuiszitterscongres in het Spant in Bussum. Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, medewerkers vanuit de gemeente, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, ouders, onderwijzers, zorgprofessionals, etc. die met thuiszittersproblematiek te maken hebben.

   De thuiszittersproblematiek is de afgelopen jaren steeds meer op de agenda gekomen. De aantallen lopen op in plaats van af. Ligt u daar ook wakker van? Wat kunt u daar aan doen? En gaat het lukken ons lukken om het aantal thuiszitters terug dringen en dit probleem goed aan te pakken?

   Er zijn heel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Hoe kunnen we samen het aantal thuiszitters terug dringen, wat is het vertrekpunt, wat is er voor nodig om ècht in beweging te komen, welke acties/aanpassingen zijn er nodig om dit te bewerkstelligen?

   Welke aanpak werkt en wat werkt niet?  En hoe kan de aanpak verbeterd/verscherpt worden?
   Welke (succes) factoren van ouders werken mee aan het oplossen van probleemsituaties, kan je maatwerk regelen? Wat is daar voor nodig? Door het uitwisselen van kennis en de ruimte voor verschillende perspectieven, krijgt u inzicht op diverse vraagstukken.

  • Ik zal hier met Wanda Glebbeek op uitnodiging een deelsessie van 75 min gaan verzorgen over thuiszitters en hoogbegaafdheid:
  • Met veel hoogbegaafde kinderen in het onderwijs gaat het relatief goed. Echter met een bepaalde groep gaat het veelal veel minder goed. Zij lopen meer dan eens vast, vallen uit of stromen af… Dit niet zelden met allerlei ernstige gevolgen. Veelal zien we terugkijkend dat er al veel eerder oplossingen ingezet hadden kunnen worden om dit te voorkomen. Vroegsignalering is daarom er belangrijk. We zien daarnaast dat daar waar er meer kennis is over hoogbegaafdheid is, er ook meer passende interventies zijn.
  • Leerdoel:
   • Stukje algemene kennis over Hoogbegaafdheid en de verschillende profielen
   • Mogelijke Knelpunten in het onderwijs
   • Het belang van vroegsignalering
   • Mogelijke oplossingen om uitval te voorkomen en/of op te lossen
   • Duur workshop: 75 minuten per workshopronde
   Leeftijdscategorie:
   Iedereen
   Doelgroep:
   Voor iedereen die te maken heeft kindontwikkeling en kinderen in onderwijs.
  • Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van Logacom.
 • Kijk hier voor meer thema’s en de mogelijkheden voor een presentatie, lezing, gastcollege of training op locatie.