Ik leer anders

coach Ik leer andersBij een leerachterstand, leerproblemen, problemen met automatiseren, (een vermoeden van) dyslexie en/of dyscalculie.

Het onderwijs in Nederland is vooral talig (auditief) en 2D, terwijl het aannemelijk is dat ieder kind (of volwassene) een eigen voorkeur heeft voor de manier van informatie opnemen, verwerken en weergeven (cognitieve denkstijl). Hoe leer je, wat werkt wel en niet voor je,  wat zijn je eigen sterktes en zwaktes. Het is belangrijk om dit (via zelfreflectie) te weten.

In de leerboeken gaat daarbij veel aandacht naar het verwerken en het praktisch maken van de leerstof. Het gaat dan om producties en het maken van taken. Dan is er minder aandacht voor het memoriseren en het vastzetten van kennis.

Kinderen zijn er bij gebaat wanneer je hen de leerstof aanreikt op een concrete manier die aansluit bij hun leefwereld en voorkennis. Ieder kind is daarbij gebaat bij onderwijs waarbij er gebruik gemaakt wordt van meerdere zintuigen. Inzicht in zichzelf en de omgeving en daarnaast voelen en ervaren spelen hierbij ook een belangrijke rol. Ruimte geven voor leren vanuit fouten maken (ondervinden), het aangeven van strategieën en kennis helpen het kind. Niet alleen auditief (talig) of digitaal (iPad/computer) leren, maar ook leren door te doen.

Een breed onderwijsaanbod, waarbij kinderen gestimuleerd worden om meerdere leerstrategieën te gebruiken, stimuleert het gebruik van meerdere zintuigen tegelijk (dual coding/dubbelloops leren). Hierdoor krijgen kinderen meer ervaring in het gebruik van hun zintuigen en kunnen ze hun vaardigheden optimaal ontwikkelen en zich beter ontplooien.

Leren is het meest effectief door het koppelen van beelden met woorden. Deze effecten worden vooral sterk wanneer de woorden en beelden betekenisvol worden gemaakt met behulp van bestaande kennis: de lerende is zich ervan bewust waarmee hij of zij op dat moment bezig is en waartoe het kan leiden. Verschillen tussen leerlingen in het leren wordt sterk bepaald door hun bestaande kennis en door de patronen die ze kunnen herkennen.

Directe, rijke zintuiglijke ervaringen zijn bij de ontwikkeling van essentiële waarde. Een aanvullend of breder ingevuld leeraanbod, vanuit andere zintuigen, kan er voor zorgen dat leerstof wel aan slaat en een kind zich optimaal kan ontwikkelen, omdat andere zintuigen worden gestimuleerd. Het zelfde geldt voor het automatiseren van handelingen en leerstof. Belangrijk is daarbij dat een kind zich op zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Bewustwording is erg belangrijk voor je houding, beweging, spierspanning en ook voor gedachten en gedrag. Daarbij kun je nog een onderscheid maken tussen bewustzijn en aandacht: waar aandacht draait om het uitselecteren van informatie voor betere verwerking gaat het bij bewustzijn om plannen, leren en beslissen – oftewel de uitvoering.

De methode ‘Ik leer anders’ speelt in op visuele ondersteuning van het leeraanbod. Het gereedschap dat deze methode biedt kan direct ingezet worden bij de leerontwikkeling van een kind en geeft inzichten en positieve ervaringen.

‘Ik leer anders’ helpt kinderen de weg te vinden in school, maar ook de rest van hun leefwereld. Ze krijgen tools om het non-visuele aanbod op school zelf om te zetten naar visueel. Dit kan al op jonge leeftijd. Je ziet direct of de leermethode ‘Ik leer anders’ werkt. Aangevuld met technieken die leren door te doen, ervaren of voelen worden de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijskansen voor een kind versterkt.

Het is ook mogelijk om als school hulp te vragen voor een kind. Dit met toestemming van de ouders.

Ik werk graag samen met ouders en school, om de condities creëren die nodig zijn voor een optimale talentontwikkeling, ook al is er mogelijk in eerste instantie sprake van een achterstand.

Het werkboek telt 60 full-colour pagina’s. Hieronder zie je een aantal voorbeelden.

Inhoud werkboek ‘Ik leer anders’
Al het lesmateriaal staat overzichtelijk in het werkboek. De training ‘Ik leer anders’ is in eerste instantie geschreven voor leerlingen in het basisonderwijs. Ik heb echter ook kinderen in het Voortgezet Onderwijs en volwassenen geholpen met de methode ‘Ik leer anders’

Met dit werkboek kunnen leerlingen worden geholpen met de volgende leerproblemen:

  1.   Informatie op juiste manier ordenen, opslaan en onthouden.
  2.   Taal: het alfabet, woordbeelden opslaan, woordpakketten groep 3 t/m 8.
  3.   Lezen: lege woorden visueel opslaan, leesletters oefenen, lezen met de leespijl.
  4.   Cijfers: cijferveld, tafels en het automatiseren van sommen.
  5.   Klokkijken: analoog

Extra sessies zoals voor digitaal klokkijken, topografie, maken van werkstukken/spreekbeurten, breuken, vreemde talen ed zijn mogelijk.

Bestellen:
Het boek ‘Ik leer anders’ rechtstreeks bestellen bij Bol.com.

FC methode
Bij concentratie problemen met eventueel bijkomende problematiek betreffende opstandig, onrustig, druk of impulsief gedrag en/of faalangst maak ik tijdens de sessies Ik leer anders ook gebruik van de FC methode. Hier zijn geen meerkosten aan verbonden. Meer informatie over de FC methode vindt u hier.

Taal in blokjes
Indien er sprake is van een grote(re) spellingsachterstand of zware dyslexie dan biedt de methode Taal in blokjes mogelijk het juiste of aanvullende niveau van coaching.  Taal in blokjes is goed te combineren met Ik leer anders. Meer informatie over Taal in blokjes vindt u hier.

RT testen:
Het af laten nemen van RT testen is een goed startpunt voor de methode Ik leer anders, is echter niet altijd nodig. Lees hier meer over RT testen bij leerproblemen.

Ik leer anders kan buiten de regio ’t Gooi en omstreken eventueel ook via Skype.

Graag stel ik een maatwerk coachingsplan voor u samen!

Mijn blog: Schrijven met je oren? #dyslexie
We gebruiken de hele dag taal, maar wat weten we er eigenlijk van? Op school zijn we er uren mee bezig: welke regels zijn er, hoe schrijf je een woord zoals het hoort. Moeilijke woorden en teksten leren lezen, schrijven en begrijpen…..
Lees hier verder.

Tip!
Lezen stimuleren? Lees hier verder.