Kindercoaching

‘Als ik hoor, dan vergeet ik. Als ik zie, dan onthoud ik. Als ik doe, dan begrijp ik’

PI-dictee* RT testen

Adequaat hulp geven aan kinderen met een leerachterstand kan alleen als je weet waar je moet beginnen. Tweede punt is dat je moet weten hoe je te werk moet gaan om de achterstand in te halen. Dit verschilt per kind. Als laatste is het effectief om te kunnen meten of het gestelde doel is bereikt.

Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van RT testen. Lees hier meer over RT testen bij leerproblemen.

* Coaching bij leerproblemen – methode ‘Ik leer anders’

coach Ik leer andersDe methode ‘Ik leer anders’ speelt in op visuele ondersteuning van het leeraanbod. Het gereedschap dat deze methode biedt kan direct ingezet worden bij de leerontwikkeling van een kind en geeft inzichten en positieve ervaringen. ‘Ik leer anders’ helpt kinderen de weg te vinden in school, maar ook de rest van hun leefwereld. Ze krijgen tools om het non-visuele aanbod op school zelf om te zetten naar visueel. Dit kan al op jonge leeftijd. Je ziet direct of de leermethode ‘Ik leer anders’ werkt. Aangevuld met technieken die leren door te doen, ervaren of voelen worden de ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijskansen voor een kind versterkt. Dit voor diverse schoolvakken. De methode is ook geschikt voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs.

Het is ook mogelijk om als school om hulp te vragen voor een kind. Dit met toestemming van de ouders.

Lees hier verder.

* Taal in blokjes

taalinblokjesDe Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode Taal in blokjes is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld, speciaal voor de behandeling van dyslectische kinderen en volwassenen.

De F&L-methode maakt gebruik van sterke kanten van dyslectici: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden. Deze methode wordt toegepast bij zowel kinderen als volwassenen met een grote achterstand op het gebied van technisch lezen en/of spellen.

Lees hier verder.

* Coaching bij spellingsproblemen – methode ‘WoordBeeldTrainer’

Coach WoordBeeldTrainerEr wordt algemeen aangenomen dat de auditief-analytische spellingsmethode zoals die in vrijwel elke taalmethode op de basisschool is terug te vinden, de enige manier is om kinderen te leren spellen. Juist het tegendeel blijkt in de praktijk waar. Heel veel kinderen kunnen niet overweg met deze manier van werken, met al zijn regeltjes en uitzonderingen.

WoordBeeldTrainer is er om kinderen met spellingsproblemen te helpen. De methode werkt waar de standaard aanpak faalt. Niet goed leren spellen zit veel minder vaak “in het kind” dan gedacht wordt!

Deze methode is ook zeer geschikt voor kinderen met een grote achterstand op het gebied van spelling of bij zwaardere dyslexie.

Lees hier verder.

* Methode Schrijfdans

SchrijfdansSchrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode om m.n. kinderen van het primair onderwijs spelenderwijs een vlot, vloeiend en veerkrachtig handschrift aan te leren.

Bij Schrijfdans beweegt iedereen op muziek in de klas, in de gymzaal en op het plein. Ook thuis kan er ‘geschrijfdanst’ worden. Niet alleen de vingers zijn in beweging, maar ook de rest van het lichaam.

Lees hier verder.