Welkom

Door het bos de bomen zien

Welkom bij I-CARUS, de praktijk voor begeleiding en coaching bij leerproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen, (mogelijke) dyslexie – hoogbegaafdheid –  sensorische integratie – FON visuele screening & trajectbegeleiding – (schrijf)motoriekproblemen en (voltijds) HB onderwijs.

I-CARUS

Mijn naam is Dorien Kok.

Leerproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, hoogbegaafdheid en problemen met de sensorische informatieverwerking hebben al jaren mijn belangstelling. Ook de onderwijsbehoeftes en kinderen op wie deze termen (mogelijk) van toepassing zijn.

Ik gaf tot de start van mijn praktijk op vrijwillige basis advies aan ouders, die graag duidelijk willen hebben wat er met hun kind aan de hand is, welke kant ze op moeten en welke weg ze daarvoor kunnen of moeten bewandelen. Een diagnose is niet het einddoel, een passend beeld over uw kind wel.

U kunt in mijn praktijk terecht voor voor oa begeleiding, advies en coaching. Op verzoek geeft ik ook presentaties of verzorg ik een studiedag.

SKJ KwaliteitsregisterJeugdIk ben een bij het SJK Kwaliteitsregister geregistreerd jeugdprofessional. Deze stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De professionele standaard bestaat uit de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Daarnaast onderwerpt ik mij als geregistreerd professional aan tuchtrecht.

BEGELEIDING EN ADVIES

Ik geef begeleiding en advies aan ouders die vraagtekens hebben over hun kind(eren), op het gebied van hoogbegaafdheid, bij kenmerken van autisme, ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, problemen op het gebied van sensorische informatieverwerking en motoriek-, leer-, ontwikkelings- & gedragsproblemen.

Meer informatie over de mogelijke vormen van begeleiding en advies leest u hier.

METHODES VOOR COACHING BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN

* RT testen

Adequaat hulp geven aan kinderen met een leerachterstand kan alleen als je weet waar je moet beginnen. Tweede punt is dat je moet weten hoe je te werk moet gaan om de achterstand in te halen, dit verschilt per kind. Als laatste is het effectief om te kunnen meten of het gestelde doel is bereikt.

Meer informatie over RT testen leest u hier.

* Coaching Ik leer anders & Woordbeeldtrainer

Ik ben gecertificeerd Coach ‘Ik leer anders’ en ‘WoordBeeldTrainer’ voor kinderen die een  leerproblemen ondervinden. Deze methodes zijn ook in combinatie te gebruiken, afhankelijk van de coachingsbehoeftes. Graag maak ik een handelingsplan op maat voor uw kind.

Ook dit jaar is het weer mogelijk om de cursus Ik leer anders in de zomervakantie te doen! Meer informatie over de methode Ik leer anders in het algemeen en de zomervakantiesessies leest u hier.

Meer informatie over de methode Woordbeeldtrainer leest u hier.

* Taal in blokjes

De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode Taal in blokjes is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld, speciaal voor de behandeling van dyslectische kinderen en volwassenen.

Meer informatie over de (F&L) methode Taal in blokjes leest u hier.

* FC methode © I-CARUS

Individuele impulscontrole- en zelfinzichttraining voor kinderen  met concentratie problemen met eventueel bijkomende problematiek betreffende opstandig, onrustig, druk of impulsief gedrag.

Meer informatie over de FC methode leest u hier.

* Methode Schrijfdans

Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode om m.n. kinderen van het primair onderwijs spelenderwijs een vlot, vloeiend en veerkrachtig handschrift aan te leren.

Meer informatie over methode Schrijfdans leest u hier.

Graag stel ik een maatwerk coachingsplan voor u samen! Ik kom bij u thuis voor coaching of begeleiding. Coaching kan in overleg ook op school plaatsvinden.

FON VISUELE SCREENING EN TRAJECTBEGELEIDING 

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurd, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

Fixatie disparatie is een probleem van de oogsamenwerking, die grote gevolgen kan hebben voor het functioneren van het werk, school, in het verkeer en bij het sporten. Eigenlijk speelt het een rol bij alle dagelijkse activiteiten, omdat 80% van de informatie die ons bereikt via de ogen gaat.

Ik ben een FON gecertificeerd Visuele screener en mag daarbij ook trajectbegeleiding geven indien er sprake is van fixatie disparatie.

Meer informatie over de FON visuele screening en trajectbegeleiding leest u hier.

PRESENTATIE OF STUDIEDAG

Meer te weten komen over hoogbegaafdheid, leren leren of beelddenken?

Voor (onderwijs) organisaties kan er een presentatie gegeven worden over hoogbegaafdheid, leren leren of een breed leerstijl aanbod. Voor het onderwijs bied ik ook een studiedag  ‘Ik leer anders’. Dit kan ook voor een bovenbouwgroep in het basisonderwijs.

Meer informatie over presentaties of studiedagen leest u hier.

MISSIE

Ik wil kinderen en hun ouders een hand toereiken in hun zoektocht naar antwoorden en mogelijkheden, zodat de omstandigheden zo zijn dat het kind zich optimaal en evenwichtig kan ontwikkelen. Ieder kind heeft hetzelfde recht op kansen, op groei. Je mag er zijn, ook al ben je anders. Eigenlijk is toch ieder mens anders, uniek.

MENSA

In september 2015 ben ik genomineerd voor de Mensa Award Onderwijs 2015.
Als Dorien Kok iets voor elkaar wil krijgen, dan gaat ze er ook echt helemaal voor. Haar gedrevenheid gebruikt ze ten goede van het kind. Bij Dorien gaat het om het signaleren van het kind, maatwerkonderwijs, netwerken opbouwen, mensen verbinden en onderwijsrecht.
Lees hier verder.

Meer over mij en wat ik doe vindt u hier.