Welkom

Door het bos de bomen zien

Welkom bij I-CARUS, de praktijk voor begeleiding en coaching bij leerproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen, (mogelijke) dyslexie – beelddenken/visueel-ruimtelijk leren – hoogbegaafdheid – ADHD – ADD – autisme – sensorische integratie – FON visuele screening & trajectbegeleiding – (schrijf)motoriekproblemen en (voltijds) HB onderwijs.

I-CARUS

Mijn naam is Dorien Kok.

Hoogbegaafdheid, beelddenken/visueel-ruimtelijk leren, dyslexie, autisme, ADHD, ADD en sensorische integratie hebben al jaren mijn belangstelling. Ook de onderwijs behoeftes van kinderen op wie deze termen van toepassing zijn. Ik gaf tot de start van mijn praktijk op vrijwillige basis advies aan ouders, die graag duidelijk willen hebben wat er met hun kind aan de hand is, welke kant ze op moeten en welke weg ze daarvoor kunnen of moeten bewandelen.

U kunt in mijn praktijk terecht voor voor oa trajectbegeleiding, coaching bij leer- en gedragsproblemen en visuele screening met begeleiding. Op verzoek geeft ik ook presentaties of verzorg ik een studiedag.

TRAJECTBEGELEIDING

Ik geef trajectbegeleiding aan ouders die vraagtekens hebben over hun kinderen, op het gebied van hoogbegaafdheid, autisme, ADHD, ADD, beelddenken, dyslexie, dyscalculie, sensorische integratie en motoriek-, leer- & gedragsproblemen.

Meer informatie over trajectbegeleiding leest u hier.

METHODES VOOR COACHING BIJ LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN

* RT testen

Adequaat hulp geven aan kinderen met een leerachterstand kan alleen als je weet waar je moet beginnen. Tweede punt is dat je moet weten hoe je te werk moet gaan om de achterstand in te halen, dit verschilt per kind. Als laatste is het effectief om te kunnen meten of het gestelde doel is bereikt.

Meer informatie over RT testen leest u hier.

* Coaching Ik leer anders & Woordbeeldtrainer

Ik ben gecertificeerd Coach ‘Ik leer anders’ en ‘WoordBeeldTrainer’ voor kinderen die een voorkeur hebben voor een visueel leerstijl en hierdoor (leer-)problemen ondervinden. Deze methodes zijn ook in combinatie te gebruiken, afhankelijk van de coachingsbehoeftes. Graag maak ik een handelingsplan op maat voor uw kind.

Meer informatie over de methode Ik leer anders leest u hier.

Meer informatie over de methode Woordbeeldtrainer leest u hier.

* Taal in blokjes

De Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode Taal in blokjes is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode is bij Stichting Taalhulp ontwikkeld, speciaal voor de behandeling van dyslectische kinderen en volwassenen.

Meer informatie over de (F&L) methode Taal in blokjes leest u hier.

* FC methode © I-CARUS

Individuele impulscontrole- en zelfinzichttraining voor kinderen met concentratie problemen met eventueel bijkomende problematiek betreffende opstandig, druk of impulsief gedrag.

Meer informatie over de FC methode leest u hier.

* Methode Schrijfdans

Schrijfdans is een schrijf- en bewegingsmethode om m.n. kinderen van het primair onderwijs spelenderwijs een vlot, vloeiend en veerkrachtig handschrift aan te leren.

Meer informatie over methode Schrijfdans leest u hier.

Graag stel ik een maatwerk coachingsplan voor u samen! Ik kom bij u thuis voor coaching of begeleiding. Coaching kan in overleg ook op school plaatsvinden.

FON VISUELE SCREENING EN TRAJECTBEGELEIDING 

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurd, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken.

Fixatie disparatie is een probleem van de oogsamenwerking, die grote gevolgen kan hebben voor het functioneren van het werk, school, in het verkeer en bij het sporten. Eigenlijk speelt het een rol bij alle dagelijkse activiteiten, omdat 80% van de informatie die ons bereikt via de ogen gaat.

Ik ben een FON gecertificeerd Visuele screener en mag daarbij ook trajectbegeleiding geven indien er sprake is van fixatie disparatie.

Meer informatie over de FON visuele screening en trajectbegeleiding leest u hier.

PRESENTATIE OF STUDIEDAG

Meer te weten komen over hoogbegaafdheid, leren leren of beelddenken?

Voor (onderwijs) organisaties kan er een presentatie gegeven worden over hoogbegaafdheid, leren leren of beelddenken. Voor het onderwijs bied ik ook een studiedag beelddenken – ‘Ik leer anders’. Dit kan ook voor een bovenbouwgroep in het basisonderwijs.

Meer informatie over presentaties of studiedagen leest u hier.

MISSIE

Ik wil kinderen en hun ouders een hand toereiken in hun zoektocht naar antwoorden en mogelijkheden, zodat de omstandigheden zo zijn dat het kind zich optimaal en evenwichtig kan ontwikkelen. Ieder kind heeft hetzelfde recht op kansen, op groei. Je mag er zijn, ook al ben je anders. Eigenlijk is toch ieder mens anders, uniek.

MENSA

In september 2015 ben ik genomineerd voor de Mensa Award Onderwijs 2015.
‘Als Dorien Kok iets voor elkaar wil krijgen, dan gaat ze er ook echt helemaal voor. Haar gedrevenheid gebruikt ze ten goede van het kind. Bij Dorien gaat het om het signaleren van het kind, maatwerkonderwijs, netwerken opbouwen, mensen verbinden en onderwijsrecht. Startpunt voor haar is het eigen verhaal van ieder van haar 3 hoogbegaafde kinderen.’
Lees hier verder.

Meer over mij en wat ik doe vindt u hier.